Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos

Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic

Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar

Este banner desaparecerá cuando te identifiques como usuario registrado

Diferencia entre revisiones de «Vuedesmontada»

De Codex|Meteoclimatic
Saltar a: navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
Una invasió d'insectes m'ha portat a haver de desmuntar la Davis Vantage Vue completament per a netejar-la. He aprofitat per a mirar-ne alguns detalls i fer un parell de fotos.
+
Una invasión de insectos me ha obligado a desmontar la Davis Vantage Vue completamente para proceder a su limpieza.
+
Totes les peces de la Davis desmuntada, juntes i mitjanament correlacionades:
+
  
 +
He aprovechado para ver algunos detalles y hacer unas fotos.
 +
<br />
 +
 +
-------------------
 +
<br />
 +
 +
* Todas la piezas de la Vue desmontada.
  
 
[[archivo:avui_301220102487.jpg]]
 
[[archivo:avui_301220102487.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), 30.12.2010 a les 01:25:50 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
La base de la carcassa. Sobre aquest xassís van muntades totes les peces, excepte l'eix del rotor de l'anemòmetre que va subjectat a la carcassa superior blanca. Per a obrir la Vue només cal desfer quatre caragols que mantenen les dues meitats juntes, tota l'electrònica està caragolada al xassís inferior i no cal desmuntar prèviament res per a obrir-la, ni tan sols treure la pila ni el pluviòmetre.
+
* La base de la carcasa.
 +
 
 +
Sobre este chasis van montadas todas las piezas, excepto el eje del rotor del anemómetro, que va sujeto a la carcasa superior (blanca).
 +
 
 +
Para abrir la Vue solo hay que quitar los cuatro tornillos que mantienen las dos mitades de la carcasa juntas. Toda la electrónica está sujeta al chasis inferior. Para separar las dos mitades no necesitas desmontar nada previamente, ni siquiera la pila o el pluviómetro.
  
301220102489.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102489.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102489.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #1 30.12.2010 a les 01:28:38 UTC IP registrada
 
 
El sensor termo-higro amb les diverses proteccions i l'eix de l'anemòmetre. Aquest eix porta un imant a la seva base que roda prop de la platina del termo-higro que disposa d'un contacte reed per a la detecció de la rotació.
 
  
301220102490.jpg
+
El sensor termo-higro con la garita protectora y el eje del anemómetro. El eje el anemómetro tiene un imán en la base que gira alrededor de la placa del sensor termo-higro que, a su vez, tiene un relé reed para la detección de cada giro.
 +
 
 
[[archivo: avui_301220102490.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102490.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #2 30.12.2010 a les 01:30:50 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
Detall de la platina, amb el sensor termo-higro a la dreta.
+
Detalle la placa, con el sensor termo-higro a la derecha.
  
301220102492.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102492.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102492.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #3 30.12.2010 a les 01:31:46 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
Detall de l'eix de l'anemòmetre amb l'imant.
+
Detall del eje del anemómetro y de imán.
  
301220102493.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102493.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102493.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #4 30.12.2010 a les 01:33:06 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
Una altra platina: la de la bateria de liti amb dos contactes reed: un per a la detecció de moviment de la cassoleta del pluvio (a la foto a l'esquerra) i l'altre per al botó de programació (a la dreta)
+
Otra placa. La que aloja la batería con dos contactos reed: uno para la detección del movimiento de la cuchara del pluviómetro (a la izquierda) y otro para el botón de programación (a la derecha)
  
301220102494.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102494.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102494.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #5 30.12.2010 a les 01:35:13 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
La part mecànica del pluvio.
+
La parte mecánica del pluviómetro.
  
301220102495.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102495.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102495.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #6 30.12.2010 a les 01:35:48 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
Els cables d'aquestes dues platines van a una peça que en subjecta els connectors junt amb els del panell solar.
+
Los cables de las placas mostradas anteriormente van a una pieza que sujeta los conectores, junto con el cable y el conector que viene del panel solar.
  
301220102496.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102496.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102496.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #7 30.12.2010 a les 01:37:03 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
La platina principal, central en el sistema. Aquí es connecten els cables dels altres, la peça que en "penja" és el detector de posició del penell. Noti's que tot plegat està en un recipient amb resina sòlida, per tant ben protegit i inaccessible.
+
La placa principal del sistema. Aquí se conectan los cables que proceden de las otras placas. La pieza que parece colgar, es el detector de posición de la veleta. Se observa que todo el conjunto está cerrado con resina sólida y, por tanto, bien protegido e inaccesible.
  
301220102497.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102497.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102497.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #8 30.12.2010 a les 01:39:33 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
El sensor de posició amb l'eix del penell al costat.
+
Aquí se puede observa el eje de la veleta junto con el sensor de posición de la veleta.
  
301220102498.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102498.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102498.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #9 30.12.2010 a les 01:40:25 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
A través de la resina s'intueixen dos super-condensadors encarregats d'emmagatzemar l'energia del panell solar per a la nit.
+
A través de la resina se pueden ver dos supercondensadores, que se encargan de acumular la energía del panel solar.
  
301220102500.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102500.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102500.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #10 30.12.2010 a les 01:42:01 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
La connexió del panell solar és ben simple. Cal remarcar que la banda marcada en vermell és el pol negatiu.
+
La conexión del panel solar es bien simple. Hay que destacar que el lado marcado en rojo es el polo negativo.
  
301220102499.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102499.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102499.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #11 30.12.2010 a les 01:43:11 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
La carcassa superior. El que exteriorment es veu com un bony entre el pluvio i l'anemòmetre sembla que no té cap funció, no hi ha res a dintre. Difícil de saber si s'havia pensat posar-hi alguna altra cosa, tindrà usos futurs o es tracta d'alguna qüestió estructural o aerodinàmica.
+
La carcasa superior. La protuberancia entre la boca del pluviómetro y el anemómetro, parece que no tiene ninguna función. Es difícil saber si tenían pensado poner alguna cosa adicional, si tendrá posibles usos futuros o si es un problema estructural o aerodinámico.
  
301220102501.jpg
 
 
[[archivo: avui_301220102501.jpg]]
 
[[archivo: avui_301220102501.jpg]]
WWW pc (csct
 
kskt 22345 m.), Resposta #12 30.12.2010 a les 01:45:31 UTC IP registrada
 
 
   
 
   
 +
Detalle de la placa de la batería con los cuatro contactos de programación cubiertos con grasa dieléctrica. Estos contactos están muy juntos y sin protección. Si hubiera un poco de suciedad o humedad, [[http://wiki.meteoclimatic.club/wiki/Faq_Vue#Hace_poco_cambi.C3.A9_la_pila_y_vuelve_a_aparecer_el_mensaje_.22LOW_BATTERY_TRANSMITER_1.22| '''puede cortocircuitarse y producir un aviso de batería baja.''']]
 
Detall de la platina de la bateria amb els quatre contactes de programació coberts amb greix dielèctric. Aquests contactes estan molt junts i sense protecció, si hi ha una mica de brutícia poden curt-circuitar-se i provocar alarma de bateria baixa, entre altres.
 
Detall de la platina de la bateria amb els quatre contactes de programació coberts amb greix dielèctric. Aquests contactes estan molt junts i sense protecció, si hi ha una mica de brutícia poden curt-circuitar-se i provocar alarma de bateria baixa, entre altres.
  

Revisión de 08:23 18 abr 2015

Una invasión de insectos me ha obligado a desmontar la Davis Vantage Vue completamente para proceder a su limpieza.

He aprovechado para ver algunos detalles y hacer unas fotos.  • Todas la piezas de la Vue desmontada.

Avui 301220102487.jpg

  • La base de la carcasa.

Sobre este chasis van montadas todas las piezas, excepto el eje del rotor del anemómetro, que va sujeto a la carcasa superior (blanca).

Para abrir la Vue solo hay que quitar los cuatro tornillos que mantienen las dos mitades de la carcasa juntas. Toda la electrónica está sujeta al chasis inferior. Para separar las dos mitades no necesitas desmontar nada previamente, ni siquiera la pila o el pluviómetro.

Avui 301220102489.jpg

El sensor termo-higro con la garita protectora y el eje del anemómetro. El eje el anemómetro tiene un imán en la base que gira alrededor de la placa del sensor termo-higro que, a su vez, tiene un relé reed para la detección de cada giro.

Avui 301220102490.jpg

Detalle la placa, con el sensor termo-higro a la derecha.

Avui 301220102492.jpg

Detall del eje del anemómetro y de imán.

Avui 301220102493.jpg

Otra placa. La que aloja la batería con dos contactos reed: uno para la detección del movimiento de la cuchara del pluviómetro (a la izquierda) y otro para el botón de programación (a la derecha)

Avui 301220102494.jpg

La parte mecánica del pluviómetro.

Avui 301220102495.jpg

Los cables de las placas mostradas anteriormente van a una pieza que sujeta los conectores, junto con el cable y el conector que viene del panel solar.

Avui 301220102496.jpg

La placa principal del sistema. Aquí se conectan los cables que proceden de las otras placas. La pieza que parece colgar, es el detector de posición de la veleta. Se observa que todo el conjunto está cerrado con resina sólida y, por tanto, bien protegido e inaccesible.

Avui 301220102497.jpg

Aquí se puede observa el eje de la veleta junto con el sensor de posición de la veleta.

Avui 301220102498.jpg

A través de la resina se pueden ver dos supercondensadores, que se encargan de acumular la energía del panel solar.

Avui 301220102500.jpg

La conexión del panel solar es bien simple. Hay que destacar que el lado marcado en rojo es el polo negativo.

Avui 301220102499.jpg

La carcasa superior. La protuberancia entre la boca del pluviómetro y el anemómetro, parece que no tiene ninguna función. Es difícil saber si tenían pensado poner alguna cosa adicional, si tendrá posibles usos futuros o si es un problema estructural o aerodinámico.

Avui 301220102501.jpg

Detalle de la placa de la batería con los cuatro contactos de programación cubiertos con grasa dieléctrica. Estos contactos están muy juntos y sin protección. Si hubiera un poco de suciedad o humedad, [puede cortocircuitarse y producir un aviso de batería baja.] Detall de la platina de la bateria amb els quatre contactes de programació coberts amb greix dielèctric. Aquests contactes estan molt junts i sense protecció, si hi ha una mica de brutícia poden curt-circuitar-se i provocar alarma de bateria baixa, entre altres.

301220102503.jpg

Avui 301220102503.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #13 30.12.2010 a les 01:47:33 UTC IP registrada

Detall d'una petita nansa que hi ha a l'unitat central que serveix per a muntar-la. Cal anar amb molt de compte i muntar primer tota la resta per a acabar indroduïnt aquesta peça amb els contactes per sota, si no ho féssim així els contactes es doblegarien i faríem malbé tota l'estació.

301220102505.jpg

Avui 301220102505.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #14 30.12.2010 a les 01:49:53 UTC IP registrada

Finalment tota l'electrònica de la ISS de la Davis Vantage Vue sense les parts mecàniques en condicions de funcionament.

301220102504.jpg

Avui 301220102504.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #15 30.12.2010 a les 01:52:05 UTC IP registrada

Modificació: part inferior pintada de blanc per a millorar les dades de temperatura i humitat muntada a 2 metres sobre terra natural (herba).

110620114419.jpg

Avui 110620114419.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #16 12.06.2011 a les 02:50:01 UTC IP registrada

.

110620114420.jpg

Avui 110620114420.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #17 12.06.2011 a les 02:51:11 UTC IP registrada

.

110620114421.jpg

Avui 110620114421.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #18 12.06.2011 a les 02:51:57 UTC IP registrada

.

110620114422.jpg

Avui 110620114422.jpg WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #19 12.06.2011 a les 02:53:01 UTC IP registrada

.

110620114425.jpg

Avui 110620114425.jpg WWW